A dokumentum PDF formátumban letölthető a Szolgáltató honlapjáról (www.karantanya.hu) és papír alapon megtalálható Adatkezelő székhelyén.
A jelen ÁSZF tartalmazza a karantanya.hu oldalon elérhető webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

www.karantanya.hu

I. Általános rendelkezések

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Karantanya Kft
Székhely címe: 1171 Budapest, Csabagyöngye utca 72 B
Cégjegyzék száma: 01-09-379851
Adószáma: 29035678-2-42
Bankszámlaszáma: 10101205-65190100-01005000
Számlavezető bank: Budapest Bank

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 1171 Budapest Csabagyöngye utca 72 B
Telefon: +36202814080 (normál díjszabású)
E-mail: info@karantanya.hu
Nyitva tartása: H-P 8-17

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek, bérletek, valamint megtekintési/letöltési jogosultságok (a továbbiakban: Belépőjegyek/Bérletek) megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató, a műsor szervezője és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet élőben közvetített vagy rögzített műsorokra (a továbbiakban: Műsor) szóló Belépőjegyek/Bérletek megvásárlásának elősegítésére, illetve online termék- és szolgáltatás értékesítésre (utalvány, könyv stb. vásárlása). Amennyiben utóbbi termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi. A Szolgáltató így a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Belépőjegyek/Bérletek és egyéb termékek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

3. A Szolgáltató a Műsor szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek/Bérletek/hozzáférési jogok értékesítésében való bizományosi vagy közvetítői (ügynöki) részvételre korlátozódik. Az Műsora meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Műsor szervezőjének (a továbbiakban: Előadó) kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Műsorban fellépő előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. 

4.  A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal engedélyköteles.

5. A weboldalon 18. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Vásárló a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés Szolgáltató automatikus visszaigazolásával jön létre. A a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

6. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a létrejött szerződés írásbeli szerződés elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést. Az elektronikus úton létrejött szerződés tartalma utóbb hozzáférhető marad.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.karantanya.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”)!

a) A Szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a műsor adatlapján. Az adatlapon teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről vagy bérletekről és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza a fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre (Forint), “Ft” formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekintheti az előadások adatait. Szolgáltató kiemeli, hogy fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül.

b) A Szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, kényelmi díjat és az esetleges szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. A kiválasztott szállítási és fizetési módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója, illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés és az elektronikus jegy, vagy bérlet kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik a vásárlást visszaigazoló e-mail formájában. A továbbiakban a Vásárló a weboldalon létrehozott fiókjába történő bejelentkezés után éri el azokat a tartalmakat, melyekhez jegyet vagy bérletet vásárolt. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2. melléklete tartalmazzák.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Műsorra szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A Vásárló a fenti Kormányrendelet szerinti elállási/felmondási jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha fogyasztónak minősül. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2.melléklete tartalmazzák.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 3. melléklete részletezi.

n) A Szolgáltató minden munkanapon 9-től 17 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36202814080 telefonszámon, illetve az info@karantanya. hu e-mail címen. Amennyiben a beszélgetés rögzítésre kerül, úgy azt a Szolgáltató az ügyintéző kapcsolása előtt jelzi.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Műsor elérhetőségéig, Bérlet vásárlása esetén a bérlet érvényességéig, más termékek esetében pedig termék adásvételéig tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő fizetési kötelezettségei nincsenek.

s) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

t) 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak:http://jarasinfo.gov.hu/. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

u) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, és utólag a megvásárolt jegyet érvénytelenítse, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Belépőjegyekkel/Bérletekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév/email cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév/email cím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató, illetve a Műsorszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. 

4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait az Karantanya Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint kezeli.  Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a vásárlási felület láblécében (Szolgáltató honlapján pdf formátumban és székhelyén papír alapon). A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Műsorszervező maga is közzétett a Műsorra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg nem kattintott a “Fizetés” gombra. Ezt követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően – a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

6. A regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztrációt a Vásárló, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató által kiküldött levélben szereplő linkre kattintva erősítheti meg. Az adatok regisztrációs célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa – az Karantanya Kft. Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint – az adatfeldolgozóknak.

8. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza. Annak érdekében, hogy a Vásárlók adataival, illetve e-mail címével ne lehessen visszaélni, a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató e-mailt küld, amelyben felkéri a Vásárlót a regisztrációjának a megerősítésére. Amennyiben a regisztráció megerősítése 48 órán belül nem történik meg, úgy a Szolgáltató a regisztrációt – illetve a létrejött ideiglenes vásárlói fiókot – törli. A regisztráció megerősítésével egyidejűleg a Vásárló jogosult jelszót megadni a vásárlói fiókjához való biztonságos hozzáféréshez. A vásárlói fiók a regisztráció megerősítéséig ideiglenes státuszban van, a megerősítéssel jön létre véglegesen.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet/Bérletet vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik. 

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36202814080), amely a problémát orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni. Vásárló bármilyen hiba, rendellenesség észlelése esetén köteles együttműködési kötelezettségének eleget tenni és Szolgáltatót értesíteni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért, károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegy/Bérlet kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. 

5. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus Belépőjegy/Bérlet kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik, a vásárlást visszaigazoló e-mail formájában, A szolgáltatás teljesítése automatikus.  

6. A vásárlás elektronikus bizonylatait – kivéve, ha a jelen dokumentum ezzel ellentétesen rendelkezik – a Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg a számviteli törvény által előírt időtartamig.

7. A Vásárló a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató vagy a Műsorszervező az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet). közbeiktatásával bocsátja ki.  Az elektronikus számlákat a Billingo Technologies Zrt. a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számlák a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai szerint online átadásra kerülnek az adóhatóság részére, és ennek megfelelően a számlák utólagos módosítására nincs lehetőség.

VI. Belépőjegy- és Bérlettípusok

1. Belépőjegy:
A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, ezt követően a Vásárló a weboldalon történt bejelentkezést követően azonnal eléri azokat a tartalmakat, melyekhez belépőjegyet vásárolt. Az e-mail tartalmazza a megvásárolt Belépőjegyek részletes adatait. 

2. Bérlet: 
A vásárlást követően a Szolgáltató egy igazoló e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, ezt követően a Vásárló a weboldalon történt bejelentkezést követően azonnal eléri azokat a tartalmakat, melyekhez bérletet vásárolt. Az e-mail tartalmazza a megvásárolt Bérlet részletes adatait és annak érvényességét.

VII. Elállási és felmondási jog

1. Jelen pont kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló esetén alkalmazandó. A vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Műsorra szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ez abban az esetben is irányadó, ha a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet (megtekintési jogosultságot), amely egy megadott időpontban, a közvetített eseménnyel egy időben elérhető (live streaming, élő közvetítés). Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint avideó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

b) Az ÁSZF 1. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan jegy esetén, amely nem adott időpontra szól, a Vásárlónak meg kell jelölnie a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelési számot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel.

c) Amennyiben a Vásárló nem Belépőjegyet, hanem valamely merchandising árut vásárolt, úgy azt legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie a Szolgáltató székhelyére (1171 Budapest, Csabagyöngye utca 72 B). A Vásárlót terheli az áru visszaküldésének költsége. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

d) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

e) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolva.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 3. melléklete.

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó weblap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül, a szüneteltetés tényét azonban a honlapon a Szolgáltató feltünteti.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Műsorszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Műsorokhoz kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Műsorszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Műsorszervezőtől kapott információkat rögzítette a Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Műsorszervező, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

X. A Műsorokra vonatkozó szabályok

1. A Műsor a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Műsorszervező kötelezettsége. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel/Bérlettel elérhető Műsor megtartása, illetve az azon fellépő művészek, sportolók, stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Szolgáltató ezért nem lehet részese a Műsorszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti esetleges jogvitának, amely a Műsor minőségének elégtelensége vagy a Műsor elmaradása miatt indul.

2. A Műsorok többségében a Műsorszervező fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Műsorban történt változtatásra.

3. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Műsor esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa. 

4. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat, intézkedés vagy javaslat, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis maior), vagy a Műsorszervezőnek a járvánnyal kapcsolatos okból meghozott döntése következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Műsor lemondására kerül, erről a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a Műsorszervező saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Műsort, ha ezt a lemondással érintett Műsorok száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Rendezvényszervező rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik, vagy visszafizetheti a Műsorra váltott jegyek díját.. 

X/B. Az online Műsorokra vonatkozó eltérő szabályok

1.Online Műsorok lehetnek élő, vagy felvételről sugárzott előadások, rendezvények, amelyek – a jegy/bérletvásárlás során megjelölt időpontban vagy időszakban történő – megtekintésére a Vásárló a jegy/bérletvásárlással jogosultságot szerez. A Műsorok esetén a Szolgáltató arra is jogosultságot ad a jegy/bérletvásárlónak, hogy az élő előadás időpontját követően, egy megadott időszakon belül az előadás felvételét is megtekinthesse. Online műsorok esetén lehetőség van a teljes műsort ismételten megtekinteni. 

2. A Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem engedélyezi az online rendezvények kép-, hang- és szakmai anyagainak egészének vagy részeinek rögzítését, bármilyen módon való felhasználását. Az online Műsorok bármilyen módon történő rögzítése, a Vásárló birtokába jutott felvételek további felhasználása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azok sokszorosítása, mások számára elérhetővé tétele nem engedélyezett és jogi eljárást vonhat maga után. 

3. Az online Műsor bármely eszközzel történő rögzítése, valamint online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő másolása, valamint hasznosítása, így különösen kölcsönadása, más számára a megtekintés biztosítása, forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. A Műsorszervező, a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok előzetes, írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

4. Az online Műsorok megtekintéséhez személyes, állandó vásárlói fiók létrehozása szükséges. A személyes vásárlói fiók kialakításához elérhető, hatályos e-mail címre, valamint a név és jelszó megadására van szükség. Az adatok megadását követően a Szolgáltató rendszere üzenetet küld a megjelölt e-mail címre, annak megerősítését kérve. Az egyes tartalmak megtekintésére szolgáló jogosultságok a személyes vásárlói fiókhoz kötődnek. Ennek megfelelően az online Műsorokra szóló megtekintési jogosultság másnak át nem adható.  Visszatérő vásárlás esetén a Szolgáltató az e-mail cím és a jelszó alapján azonosítja a Vásárló személyes vásárlói fiókját. Technikai okokból, ennek megfelelően a karantanya.hu oldalon már regisztrált vásárlóknak is szükséges a személyes vásárlói fiók kialakítása, amennyiben online Műsort kívánnak megtekinteni. A személyes vásárlói fiók bármikor törölhető, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához megküldött e-maillel. 

5. Az online Műsor megtekintéséhez a Vásárlónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, megfelelő internet-kapcsolattal és a megtekintéshez szükséges eszközökkel kell rendelkeznie. Amennyiben az általános követelményeken túlmenően az online Műsor megtekintéséhez valamely speciális eszköz vagy harmadik fél szoftverének letöltése szükséges, a vonatkozó információkat a Műsor leírása tartalmazza. A Vásárló viseli a saját internet csatlakozásához kapcsolódó összes költséget, és az adatforgalmi díjakat. A Vásárló kötelessége, hogy a Jegy/Bérlet megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e az előadás lejátszására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha a Vásárló a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, így például a Vásárló rendelkezésére álló internet-hozzáférés minősége miatt.

6. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az előre nem látható, illetve a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus fertőzésből, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért, illetve a Műsorszervező által biztosított streaming-szolgáltatások, illetve felvételek minőségéért. Amennyiben a Vásárló az online rendezvény megtekintésekor hibát észlel, célszerű azt haladéktalanul, de legkésőbb az előadást követő munkanapon jeleznie a Szolgáltatónak, hogy a hiba fennállta és oka kivizsgálható legyen. A Vásárló nem folytathat olyan magatartást, amely a Szolgáltató informatikai rendszerét túlterheli, akadályozza vagy károsítja.

7. Amennyiben egy adott online Műsor adott időszakban tekinthető meg, és azt a Vásárló a megadott időszakban nem tekinti meg, úgy a Vásárló tudomásul veszi, hogy pótalkalomra, jegyár-visszatérítésre nem tarthat igényt. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az online Műsort nem teljes egészében nézi/hallgatja végig, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

8. A Szolgáltató az online Műsorokra vonatkozó szolgáltatását közvetített szolgáltatásként nyújtja. A Szolgáltató ennek megfelelően az adott tartalmat létrehozó és az online sugárzás keretein belül közzé tevő Műsorszervező tartalmához biztosít online hozzáférést.

9. A Szolgáltató az online Műsorokra vonatkozó szolgáltatását területi korlátozásoktól mentesen nyújtja. 

XI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik, vagy azok felhasználására jogosult. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más tények, adatok (dokumentumok) szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a weblap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XII. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal, illetve a Belépőjegyekkel/Bérletekkel kapcsolatos szabályokat, székhelyén a jelen ÁSZF-et az irodában jól látható helyen, illetőleg a honlapján folyamatosan elérhetővé teszi mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak. 

2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. 

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

 “Címzett: Karantyanya Kft

1171 Budapest Csabagyöngye utca 72 B

info@karantanya.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A megrendelés sorszáma vagy a vásárláshoz tartozó számla száma: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vásárolt árut nem használtam.

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vásárláskor használt e-mail cím: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…”

2. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt és fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Amennyiben a Vásárló olyan online eseményre vásárol Belépőjegyet, amely megadott időintervallumban elérhető, és ezen idősávon belül egyszer vagy többször megtekinthető (megtekinthető videó tartalom, video on demand), úgy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) m) pontja szerint a „Videó megtekintése” gombra kattintva, vagy a videó megtekintését bármely módon megkezdve a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a teljesítést megkezdje, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a 14 napos elállási jogával a továbbiakban nem élhet, hiszen a videó tartalom megtekintését már megkezdte.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Karantanya Kft., székhely: 1171 Budapest Csabagyöngye utca 72 B, telefon: +36202814080, email: info@karantanya.hu. Ebből a célból felhasználhatja az 1. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztó, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti, ugyanis az elévül.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Karantanya Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.