Pompás Napok

A Pompás Napokat 2012-ben alapítottuk, amikor is - mint a mesében - útjaink keresztezték egymást. Bogi közgazdász, néptáncpedagógus és alkotó-fejlesztő meseterapeuta. Rebeka tájház-vezető, mesemondó és alkotó-fejlesztő meseterapeuta. Az elmúlt 8 év alatt számos jó programot tartottunk együtt, majd egy idő után egyre tudatosabbak lettünk. Egymáshoz is egyre több szálon kötődtünk. Ismeretségünk barátsággá erősödött. Ma úgy jellemezzük ezt a kapcsolatot, hogy egymás „pompás másik fele” vagyunk.
A Pompás Napok programjai a jelen emberét éltetik az elődök bölcsességével.
A népmese, a népi játékok és a tárgyalkotás ötvözésében olyan oktatási és nevelési potenciált tapasztaltunk meg, amely hatékony eszközt ad a nevelők, pedagógusok kezébe. Az élményszerűség a többoldalú megerősítés eszköze mégis célszerű, mert személyre és helyzetre szabott. Akkreditált képzéseink során, igyekszünk felkészíteni a pedagógusokat, hogy hitelesen – alaposan felkészülve – személyes jelenlétükkel, a népmesék világába engedjék bele bátran önmagukat és a gondjaikra bízott gyermekeket is.
Nagyon fontos küldetésünk, hogy a népmese bekerüljön/visszakerüljön a hétköznapokba, mind intézményi, mind családi szinten. Hisszük, hogy a nevelés játékkal és mesével egy lehetséges út a 21. században is!

pompasnapok.hu
képzések: pompasnapok.sensei.hu
facebook.com/PompasNapok
instagram.com/pompasnapok/
youtube.com/pompasnapok
pompasnapok.blog.hu

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0